מערך שעור קצר

יום שיא

 https://goo.gl/forms/d8vwpurlrtHu1YiU2 :משוב

Kahoot – משחק

: ניתן לבקש ולקבל תוכניות לימוד נוספות

תוכנית טיים ל 6 שעורים

תוכנית טיים ל 10 שעורים

כמו כן לקרב קרב ישנה תוכנית שנתית מבוססת טיים

:דפי מידע על השמורות המוצעות

Wildlife Club of Kenya –   קניה סוואנה

בליז

קולומביה

Serra Bonita, Brazil   – סירה בוניטה ברזיל

Nature Kenya –קניה יער

מיומנויות המאה ה  21 בשעורי טיים

למידה עצמית ולמידה שיתופית

פיתוח אחריות אישית וחברתית

רכישת אוריינות מידע

פתרון בעיות וקבלת החלטות